S. 5-14 Dossierfiche K. 53-904

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie
Francis Delpérée   

rechtsvordering
taalgebruik
advocaat
hogere rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-14/1 5-14/1 (PDF) Wetsvoorstel 29/7/2010
5-14/2 5-14/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/12/2010
K. 53-904/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/12/2010
K. 53-904/2 Amendementen 8/2/2011
K. 53-904/3 Verslag namens de commissie 16/2/2011
K. 53-904/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 24/2/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/7/2010   Indiening Doc. 5-14/1 5-14/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Justitie
16/12/2010   Inschrijving op agenda
23/12/2010   Algemene bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
23/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o15) Hand. 5-10 Hand. 5-10 (PDF)
  Commissie: Justitie
12/10/2010   Verzending naar commissie
1/12/2010   Inschrijving op agenda
1/12/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Swennen
1/12/2010   Bespreking
8/12/2010   Inschrijving op agenda
8/12/2010   Bespreking
8/12/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o4)
8/12/2010   Aanneming zonder amendering
15/12/2010   Inschrijving op agenda
15/12/2010   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 5-14/2 5-14/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
23/12/2010   Overzending Doc. K. 53-904/1
16/2/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-904/3
24/2/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 20, p. 56-57
24/2/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+75/-14/o32)
Integraal verslag nr. 20, p. 75
Doc. K. 53-904/4
24/2/2011   Aanneming zonder amendering
24/2/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/3/2011   Bekrachtiging en afkondiging
25/3/2011   Bekendmaking (20627)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 1/12/2010, 8/12/2010, 15/12/2010
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/2/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/3/2011 25/3/2011, blz 20627