S. 5-1382 Dossierfiche                  

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole

verordening (EU)
wetgevingshandeling (EU)
grensoverschrijdende dimensie
subsidiariteitsbeginsel
verkoop
evenredigheidsbeginsel
contract

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1382/1 5-1382/1 (PDF) Verslag namens de commissie 6/12/2011
5-1382/2 5-1382/2 (PDF) Conclusies voorgelegd aan plenaire vergadering 6/12/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/11/2011   Indiening
23/11/2011   Verzending naar commissie: Justitie
23/11/2011   Inschrijving op agenda
12/12/2011   Algemene bespreking Hand. 5-39 Hand. 5-39 (PDF)
12/12/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o2) Hand. 5-39 Hand. 5-39 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/11/2011   Verzending naar commissie
23/11/2011   Inschrijving op agenda
23/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
23/11/2011   Bespreking
30/11/2011   Inschrijving op agenda
30/11/2011   Hoorzitting met de heer Gilles de Halleux, EU Public Affairs Advisor Test-Aankoop
30/11/2011   Hoorzitting met mevrouw Goyens, algemeen directeur van de European Consumers' Organization §BEUC)
30/11/2011   Hoorzitting met de heer Stefaan Verhamme, adjunct-directeur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
6/12/2011   Inschrijving op agenda
6/12/2011   Bespreking
6/12/2011   Aanneming van het advies
met 6 stemmen bij 3 onthoudingen
6/12/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1382/1 5-1382/1 (PDF)
6/12/2011   Tekst aangenomen
Advies van de commissie voor de Justitie
Doc. 5-1382/2 5-1382/2 (PDF)
12/12/2011   Mededeling aan bestemmeling(en)
Belgische Parlementen en Europese commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2011
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 23/11/2011, 30/11/2011, 6/12/2011