S. 5-1363 Dossierfiche K. 53-1825

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering Y. Leterme II  

remigratie
verwijdering
migratiebeleid van de EU
buitenlandse staatsburger
illegale migratie
asielrecht
asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1825/1 Wetsontwerp 19/10/2011
K. 53-1825/2 Bijlagen 19/10/2011
K. 53-1825/3 Amendementen 14/11/2011
K. 53-1825/4 Amendementen 14/11/2011
K. 53-1825/5 Amendementen 16/11/2011
K. 53-1825/6 Verslag namens de commissie 21/11/2011
K. 53-1825/7 Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2011
K. 53-1825/8 Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2011
K. 53-1825/9 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 24/11/2011
K. 53-1825/10 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 24/11/2011
K. 53-1825/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/11/2011
5-1363/1 5-1363/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 1/12/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/10/2011   Indiening Doc. K. 53-1825/1
21/11/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en gesplitst) Doc. K. 53-1825/6
24/11/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 55, p. 39-97 en 120-134
24/11/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+70/-39/o0)
Integraal verslag nr. 55, p. 134-135
Doc. K. 53-1825/11
24/11/2011   Aanneming na amendering door commissie
Integraal verslag nr. 55
26/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/17 5-82/17 (PDF)
26/10/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/17 5-82/17 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
25/11/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/12/2011   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 5-1363/1 5-1363/1 (PDF)
1/12/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/12/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/1/2012   Bekrachtiging en afkondiging
17/2/2012   Bekendmaking (11412-11419)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/11/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/11/2011 5 30/11/2011
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/11/2011 0 30/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/1/2012 17/2/2012 , blz 11412-11419

Kruispuntbank van de wetgeving