S. 5-1291 Dossierfiche K. 53-1416

Wetsontwerp tot vervanging van artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek
Georges Gilkinet   Stefaan Van Hecke   Juliette Boulet   Raf Terwingen   Carina Van Cauter   Siegfried Bracke  

verwantschap
interpretatie van het recht
rechter
belangenconflict
onverenigbaarheid
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1416/1 Wetsvoorstel 2/5/2011
K. 53-1416/2 Addendum 5/5/2011
K. 53-1416/3 Amendementen 24/6/2011
K. 53-1416/4 Amendementen 4/7/2011
K. 53-1416/5 Advies van de Raad van State 23/8/2011
K. 53-1416/6 Amendementen 5/10/2011
K. 53-1416/7 Verslag namens de commissie 21/10/2011
K. 53-1416/8 Tekst aangenomen door de commissie 21/10/2011
K. 53-1416/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/10/2011
5-1291/1 5-1291/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 28/10/2011
5-1291/2 5-1291/2 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 6/3/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
2/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1416/1
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 32, p. 52-54
13/7/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 44 Bijlage 14/07/2011, p. 10
23/8/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 53-1416/5
21/10/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1416/7
27/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 52, p. 142-147
27/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-47/o1)
Integraal verslag nr. 52, p. 157
Doc. K. 53-1416/9
27/10/2011   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/10/2011   Overzending Doc. 5-1291/1 5-1291/1 (PDF)
27/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
10/5/2012   Externe adviesaanvraag: Hoge Raad voor de Justitie
6/3/2013   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. 5-1291/2 5-1291/2 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/10/2011   Verzending naar commissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Uitgesteld
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Niet behandeld
18/1/2012   Inschrijving op agenda
18/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Hassan Bousetta, Peter Van Rompuy
18/1/2012   Bespreking
2/5/2012   Inschrijving op agenda
2/5/2012   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Adviesraad van de Magistratuur en de Association syndicale des magistrats
9/5/2012   Inschrijving op agenda
9/5/2012   Regeling der werkzaamheden
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Caduc  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/10/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 18/1/2012, 2/5/2012, 9/5/2012