S. 5-1278 Dossierfiche K. 53-1703

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I)
Regering Y. Leterme II  

besluit (EU)
beginsel van wederzijdse erkenning
verbeurdverklaring van goederen
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
tenuitvoerlegging van het vonnis
Europees justitieel gebied
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1703/1 Wetsontwerp 26/7/2011
K. 53-1703/2 Verslag namens de commissie 14/10/2011
K. 53-1703/3 Tekst aangenomen door de commissie 14/10/2011
K. 53-1703/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/10/2011
K. 53-1703/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/10/2011
5-1278/1 5-1278/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/10/2011
5-1278/2 5-1278/2 (PDF) Amendementen 8/2/2012
5-1278/3 5-1278/3 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2012
5-1278/4 5-1278/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 8/2/2012
5-1278/5 5-1278/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/2/2012
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/7/2011   Indiening Doc. K. 53-1703/1
14/10/2011   Aanneming in commissie (gesplitst + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1703/2
20/10/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 33-34
20/10/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 51, p. 57
Doc. K. 53-1703/5
20/10/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/10/2011   Overzending Doc. 5-1278/1 5-1278/1 (PDF)
21/10/2011   Verzending naar commissie: Justitie
9/2/2012   Inschrijving op agenda
16/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
16/2/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
16/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o13) Hand. 5-48 Hand. 5-48 (PDF)
Doc. 5-1278/5 5-1278/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/10/2011   Verzending naar commissie
21/12/2011   Inschrijving op agenda
21/12/2011   Uitgesteld
11/1/2012   Inschrijving op agenda
11/1/2012   Niet behandeld
18/1/2012   Inschrijving op agenda
18/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux
18/1/2012   Bespreking
8/2/2012   Inschrijving op agenda
8/2/2012   Bespreking
8/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o4)
8/2/2012   Aanneming zonder amendering
8/2/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1278/3 5-1278/3 (PDF)
16/2/2012   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
19/3/2012   Bekrachtiging en afkondiging
4/4/2012   Bekendmaking (21135-21138)
23/4/2012   Erratum (24798)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/10/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/2/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/1/2012, 8/2/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/3/2012 4/4/2012, blz 21135-21138
Errata
Op 23/4/2012, blz 24798