S. 5-1145 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders teneinde een ouder de mogelijkheid te bieden om voor de arbeidsrechtbank een vordering in te stellen om als bijslagtrekkende te worden aangewezen wanneer hij de opportuniteit van de betaling van de forfaitaire bijslag betwist
Cťcile Thibaut    Mieke Vogels   

pleegouder
gezinsuitkering
arbeidsrechtspraak
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
rechtsmiddel
aanvullende uitkering
gelijke behandeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1145/1 5-1145/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/7/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2011   Indiening Doc. 5-1145/1 5-1145/1 (PDF)
14/7/2011   Inoverwegingneming
14/7/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving