S. 5-1071 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven betreft
Frank Boogaerts    Karl Vanlouwe   

gerechtelijk onderzoek
strafprocedure
terrorisme
gerechtelijk vooronderzoek
vrijheidsberoving
gerechtelijke vervolging
straffeloosheid
Belgen in het buitenland
doodslag
extraterritoriale bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1071/1 5-1071/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/6/2011   Indiening Doc. 5-1071/1 5-1071/1 (PDF)
16/6/2011   Inoverwegingneming
16/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/6/2011   Verzending naar commissie
28/4/2014   Einde behandeling
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd