S. 5-1061 Dossierfiche K. 53-1364

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake de opvang van schepen die bijstand behoeven
Regering Y. Leterme II  

vervoer over zee
bescherming van het water
marien milieu
veiligheid op zee
internationale wateren
eerste hulp
judiciŽle rechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
zeeverzekering
verontreiniging door koolwaterstoffen
aansprakelijkheidsvordering
vervuiling van de zee
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1364/1 Wetsontwerp 5/4/2011
K. 53-1364/2 Verslag namens de commissie 18/5/2011
K. 53-1364/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/5/2011
K. 53-1364/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/6/2011
5-1061/1 5-1061/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/6/2011
5-1061/2 5-1061/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/6/2011
5-1061/3 5-1061/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/6/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/4/2011   Indiening Doc. K. 53-1364/1
5/5/2011   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 31, p. 44
18/5/2011   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-1363/2
1/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 37, p. 34-36
1/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 37, p. 40
Doc. K. 53-1364/4
1/6/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
1/6/2011   Overzending Doc. 5-1061/1 5-1061/1 (PDF)
1/6/2011   Verzending naar commissie: Justitie
23/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
30/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o1) Hand. 5-28 Hand. 5-28 (PDF)
Doc. 5-1061/3 5-1061/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/6/2011   Verzending naar commissie
21/6/2011   Inschrijving op agenda
21/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe
21/6/2011   Bespreking
21/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
21/6/2011   Aanneming zonder amendering
21/6/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1061/2 5-1061/2 (PDF)
30/6/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
15/7/2011   Bekrachtiging en afkondiging
12/8/2011   Bekendmaking (47085)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/6/2011
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/6/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/2011 12/8/2011, blz 47085