S. 4-943 Dossierfiche K. 52-1651

Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001
Regering Y. Leterme I  

justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
Europese Conventie
overeenkomstprotocol
wederzijdse bijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-943/1 4-943/1 (PDF) Wetsontwerp 3/10/2008
4-943/2 4-943/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2008
K. 52-1651/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/12/2008
K. 52-1651/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/1/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/10/2008   Indiening Doc. 4-943/1 4-943/1 (PDF)
3/10/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/11/2008   Inschrijving op agenda
4/12/2008   Algemene bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
4/12/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 4-51 Hand. 4-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/10/2008   Verzending naar commissie
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
18/11/2008   Bespreking
20/11/2008   Inschrijving op agenda
20/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/11/2008   Aanneming zonder amendering
20/11/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-943/2 4-943/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/2008   Overzending Doc. K. 52-1651/1
14/1/2009   Aanneming in commissie (zonder verslag)
29/1/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 62-63
29/1/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 80
Doc. K. 52-1651/2
29/1/2009   Aanneming zonder amendering
29/1/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2009   Bekendmaking (42823-42839)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/12/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 18/11/2008, 20/11/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/1/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/2/2009 19/6/2009, blz 42823-42839