S. 4-912 Dossierfiche K. 52-1574

Wetsontwerp houdende instemming met het Raamakkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
grensoverschrijdende samenwerking
bestedingen voor gezondheid
bilaterale overeenkomst
geneeskunde
grensgebied
ziekentransport
Frankrijk
sociale zekerheid
gezondheidsverzorging
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-912/1 4-912/1 (PDF) Wetsontwerp 23/9/2008
4-912/2 4-912/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2008
K. 52-1574/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/11/2008
K. 52-1574/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/9/2008   Indiening Doc. 4-912/1 4-912/1 (PDF)
23/9/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/9/2008   Verzending naar commissie
22/10/2008   Inschrijving op agenda
22/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
22/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2008   Aanneming zonder amendering
22/10/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-912/2 4-912/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2008   Overzending Doc. K. 52-1574/1
12/11/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 177
27/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 69-70
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 62, p. 99
Doc. K. 52-1574/2
27/11/2008   Aanneming zonder amendering
27/11/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
18/2/2011   Bekendmaking (11910-11913)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/2009 18/2/2011, blz 11910-11913