S. 4-882 Dossierfiche K. 52-1568

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, ondertekend te Brussel op 13 februari 2007
Regering Y. Leterme I  

ratificatie van een overeenkomst
Noord-MacedoniŽ
werkloosheidsverzekering
pensioenregeling
beroepsziekte
invaliditeitsverzekering
gezinsuitkering
bescherming van moeder en kind
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
ziekteverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-882/1 4-882/1 (PDF) Wetsontwerp 16/7/2008
4-882/2 4-882/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/10/2008
K. 52-1568/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 7/11/2008
K. 52-1568/2 Verslag namens de commissie 18/11/2008
K. 52-1568/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/11/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/7/2008   Indiening Doc. 4-882/1 4-882/1 (PDF)
16/7/2008   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/10/2008   Inschrijving op agenda
6/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
6/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 4-47 Hand. 4-47 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/7/2008   Verzending naar commissie
22/10/2008   Inschrijving op agenda
22/10/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Geert Lambert
22/10/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/10/2008   Aanneming zonder amendering
22/10/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-882/2 4-882/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/11/2008   Overzending Doc. K. 52-1568/1
18/11/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1568/2
27/11/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 62, p. 64-65
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 62, p. 96-97
Doc. K. 52-1568/3
27/11/2008   Aanneming zonder amendering
27/11/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/2009   Bekrachtiging en afkondiging
20/5/2009   Bekendmaking (38138-38137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/11/2008
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 22/10/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/11/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2009 20/5/2009, blz 38138-38137