S. 4-870 Dossierfiche                  

De uitvoering van de richtlijn 2002/73/EG betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen, en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
gelijke behandeling
arbeidsvoorwaarden
toegang tot het arbeidsproces
beroepsopleiding
bevordering in een loopbaan
arbeidsmarkt
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2008   Indiening
9/7/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
9/7/2008   Verzending naar commissie
9/7/2008   Inschrijving op agenda
9/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sophie Pécriaux
9/7/2008   Hoorzitting met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van mannen en vrouwen, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de minister van Werk en Gelijke Kansen
9/7/2008   Gedachtewisseling
15/7/2008   Inschrijving op agenda
15/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Sophie Pécriaux
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 9/7/2008, 15/7/2008