S. 4-867 Dossierfiche K. 52-490

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1294bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding te verduidelijken
Thierry Giet   André Perpète   Valérie Déom  

echtscheiding
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-490/1 Wetsvoorstel 30/11/2007
K. 52-490/2 Addendum 30/6/2008
K. 52-490/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-867/1 4-867/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 22/10/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2007   Indiening Doc. K. 52-490/1
13/12/2007   Inoverwegingneming
4/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 146
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 51, p. 67-68
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+132/-0/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 113
Doc. K. 52-490/3
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-867/1 4-867/1 (PDF)
22/10/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/10/2008   Bekrachtiging en afkondiging
23/1/2009   Bekendmaking (4116)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/7/2008 15 21/10/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/7/2008 0 21/10/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/10/2008 23/1/2009, blz 4116