S. 4-864 Dossierfiche K. 52-1248

Wetsontwerp betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Liberia
Regering Y. Leterme I  

Liberia
Internationaal Muntfonds
vermindering van de schuld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1248/1 Wetsontwerp 12/6/2008
K. 52-1248/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2008
4-864/1 4-864/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/10/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/6/2008   Indiening Doc. K. 52-1248/1
1/7/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 145
10/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 50, p. 90
10/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-16/o1)
Integraal verslag nr. 51, p. 100
Doc. K. 52-1248/2
10/7/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-864/1 4-864/1 (PDF)
22/10/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/10/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/11/2008   Bekrachtiging en afkondiging
1/12/2008   Bekendmaking (63031)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/7/2008 15 21/10/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 12/7/2008 0 21/10/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/11/2008 1/12/2008, blz 63031