S. 4-844 Dossierfiche K. 52-1202

Wetsontwerp ter opheffing van de retributie van 0,1 euro op de emissierechten die gratis worden toegekend
Regering Y. Leterme I  

Protocol van Kyoto
vermindering van gasemissie
parafiscale heffing
emissierechten
emissiehandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1202/1 Wetsontwerp 30/5/2008
K. 52-1202/2 Verslag namens de commissie 30/6/2008
K. 52-1202/3 Tekst aangenomen door de commissie 30/6/2008
K. 52-1202/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 3/7/2008
4-844/1 4-844/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/7/2008
4-844/2 4-844/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/7/2008
4-844/3 4-844/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/5/2008   Indiening Doc. K. 52-1202/1
30/6/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1202/2
3/7/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 48, p. 43-50
3/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-7/o13)
Integraal verslag nr. 49, p. 5
Doc. K. 52-1202/4
3/7/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/7/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/7/2008   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-844/1 4-844/1 (PDF)
4/7/2008   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2008   Inschrijving op agenda
10/7/2008   Algemene bespreking Hand. 4-38 Hand. 4-38 (PDF)
14/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-3/o6) Hand. 4-39 Hand. 4-39 (PDF)
Doc. 4-844/3 4-844/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
4/7/2008   Verzending naar commissie
8/7/2008   Inschrijving op agenda
8/7/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Richard Fournaux
8/7/2008   Bespreking
8/7/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
8/7/2008   Aanneming zonder amendering
8/7/2008   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-844/2 4-844/2 (PDF)
14/7/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/7/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/9/2008   Bekrachtiging en afkondiging
27/10/2008   Bekendmaking (56895)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/7/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 10/7/2008, 14/7/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/7/2008
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 5/7/2008 15 14/10/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 5/7/2008 60 8/12/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/9/2008 27/10/2008, blz 56895