S. 4-776 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen
Guy Swennen   

schenking
burgerlijk wetboek
erfrecht
burgerlijk recht
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-776/1 4-776/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2008   Indiening Doc. 4-776/1 4-776/1 (PDF)
29/5/2008   Inoverwegingneming
29/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving