S. 4-772 Dossierfiche K. 52-1106

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2008
Regering Y. Leterme I  

speelhal
gedelegeerde wetgeving
besluit
speelautomaat
kansspel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1106/1 Wetsontwerp 25/4/2008
K. 52-1106/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/5/2008
4-772/1 4-772/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/6/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
25/4/2008   Indiening Doc. K. 52-1106/1
13/5/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 109
22/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 41, p. 60-61
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o12)
Integraal verslag nr. 41, p. 73
Doc. K. 52-1106/2
22/5/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/5/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/6/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-772/1 4-772/1 (PDF)
10/6/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
12/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
28/7/2008   Bekendmaking (39101)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/5/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/5/2008 15 9/6/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/5/2008 0 9/6/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/2008 28/7/2008, blz 39101