S. 4-771 Dossierfiche K. 52-1069

Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 maart 2007 in uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid
Regering Y. Leterme I  

niet in loondienst verkregen inkomen
kosten voor ziekenhuisopname
dokter
gedelegeerde wetgeving
besluit
pediatrie
ziekenhuis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1069/1 Wetsontwerp 11/4/2008
K. 52-1069/2 Verslag namens de commissie 16/5/2008
K. 52-1069/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/5/2008
4-771/1 4-771/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 29/5/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/4/2008   Indiening Doc. K. 52-1069/1
16/5/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1069/2
22/5/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 41, p. 46-48
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o5)
Integraal verslag nr. 41, p. 72
Doc. K. 52-1069/3
22/5/2008   Aanneming zonder amendering
22/5/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/6 4-82/6 (PDF)
22/5/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/6 4-82/6 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/5/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
29/5/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-771/1 4-771/1 (PDF)
29/5/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/6/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
11/7/2008   Bekendmaking (36548)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/5/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/5/2008 5 28/5/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/5/2008 0 28/5/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/2008 11/7/2008, blz 36548