S. 4-748 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende
Guy Swennen   

vruchtgebruik
burgerlijk wetboek
huwelijksrecht
burgerlijk recht
geregistreerd samenwonen
weduwschap
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-748/1 4-748/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/5/2008
4-748/2 4-748/2 (PDF) Amendementen 7/10/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/5/2008   Indiening Doc. 4-748/1 4-748/1 (PDF)
22/5/2008   Inoverwegingneming
22/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
22/5/2008   Verzending naar commissie
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Niet behandeld
11/6/2008   Inschrijving op agenda
11/6/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
11/6/2008   Bespreking
2/7/2008   Inschrijving op agenda
2/7/2008   Hoorzitting met de heer Lucas Vogel, advocaat bij de balie te Brussel
28/10/2009   Inschrijving op agenda
28/10/2009   Bespreking
24/11/2009   Inschrijving op agenda
24/11/2009   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de notariŽle commissie "Omzetting vruchtgebruik" van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 11/6/2008, 2/7/2008, 28/10/2009, 24/11/2009

Kruispuntbank van de wetgeving