S. 4-733 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen
Guy Swennen   

schenking
burgerlijk wetboek
burgerlijk recht
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-733/1 4-733/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/5/2008   Indiening Doc. 4-733/1 4-733/1 (PDF)
15/5/2008   Inoverwegingneming
15/5/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
15/5/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving