S. 4-704 Dossierfiche K. 52-1935

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens
Philippe Mahoux   

wapenbeperking
financiering
uranium
kernwapen
wapenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-704/1 4-704/1 (PDF) Wetsvoorstel 17/4/2008
4-704/2 4-704/2 (PDF) Amendementen 31/3/2009
4-704/3 4-704/3 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2009
4-704/4 4-704/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 31/3/2009
4-704/5 4-704/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 2/4/2009
K. 52-1935/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/4/2009
K. 52-1935/2 Verslag namens de commissie 25/6/2009
K. 52-1935/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/7/2009
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/4/2008   Indiening Doc. 4-704/1 4-704/1 (PDF)
24/4/2008   Inoverwegingneming
24/4/2008   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/4/2009   Inschrijving op agenda
2/4/2009   Algemene bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-70 Hand. 4-70 (PDF)
2/4/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 4-71 Hand. 4-71 (PDF)
Doc. 4-704/5 4-704/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/4/2008   Verzending naar commissie
25/3/2009   Inschrijving op agenda
25/3/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Vanessa Matz
25/3/2009   Bespreking
25/3/2009   Inleidende uiteenzetting door Marie Arena,
minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden, over de "Etude portant sur une proposition de dťfinition d'une norme lťgale d'investissement socialement responsable"
25/3/2009   Gedachtewisseling
31/3/2009   Inschrijving op agenda
31/3/2009   Bespreking
31/3/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
31/3/2009   Aanneming na amendering
31/3/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-704/3 4-704/3 (PDF)
31/3/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-704/4 4-704/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/4/2009   Overzending Doc. K. 52-1935/1
25/6/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-1935/2
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 105, p. 2-7
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 106, p. 75
Doc. K. 52-1935/3
2/7/2009   Aanneming zonder amendering
2/7/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/7/2009   Bekrachtiging en afkondiging
29/7/2009   Bekendmaking (51222)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/4/2009
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 25/3/2009, 31/3/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/6/2009, 2/7/2009
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 3/4/2009 60 17/6/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/7/2009 29/7/2009, blz 51222