S. 4-662 Dossierfiche K. 52-893

Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele artikelen van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
Jef Van den Bergh   FranÁois Bellot   Jenne De Potter   Camille Dieu   David Geerts   David Lavaux   Peter Luykx   Ludo Van Campenhout  

verkeersregels
gedelegeerde wetgeving
besluit
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-893/1 Wetsvoorstel 27/2/2008
K. 52-893/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/2008
4-662/1 4-662/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/4/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/2/2008   Indiening Doc. K. 52-893/1
28/2/2008   Inoverwegingneming
28/2/2008   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 23, p. 14-15
5/3/2008   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 76
13/3/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 25, p. 54-55
13/3/2008   Uitstel stemming (technisch probleem)
Integraal verslag nr. 25, p. 60-61
19/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o5)
Integraal verslag nr. 27, p. 13
Doc. K. 52-893/2
19/3/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/4/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-662/1 4-662/1 (PDF)
22/4/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/4/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/5/2008   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2008   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/3/2008, 19/3/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/3/2008 15 21/4/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/3/2008 0 21/4/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/5/2008 28/5/2008, blz