S. 4-659 Dossierfiche K. 52-890

Wetsontwerp tot aanvulling van de omzetting van richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt III  

kleine en middelgrote onderneming
vakbond
nationale uitvoeringsmaatregel
arbeidsveiligheid
vakbondsvertegenwoordiger
ondernemingsraad
voorlichting van de werknemers
sociale dialoog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-890/1 Wetsontwerp 26/2/2008
K. 52-890/2 Verslag namens de commissie 17/3/2008
K. 52-890/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/3/2008
4-659/1 4-659/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 10/4/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2008   Indiening Doc. K. 52-890/1
17/3/2008   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-890/2
19/3/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 26, p. 1-20
19/3/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
19/3/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 27, p. 13-14
19/3/2008   Aanneming zonder amendering
13/3/2008   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/4 4-82/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/3/2008   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/3/2008   Inschrijving op agenda
19/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Anne Delvaux
19/3/2008   Bespreking
19/3/2008   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-659/1 4-659/1 (PDF)
10/4/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/4/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/4/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/5/2008   Bekendmaking (25628-25631)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/3/2008
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/3/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/3/2008 5 9/4/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 21/3/2008 0 9/4/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/2008 16/5/2008, blz 25628-25631