S. 4-646 Dossierfiche                  

Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
regeringsbeleid
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
rechten van de vrouw
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
positie van de vrouw
conferentie VN
gelijkheid van beloning
huiselijk geweld
gehandicapte
bestrijding van discriminatie
slachtofferhulp
seksuele verminking
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-646/1 4-646/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2008
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/2/2008   Indiening
20/2/2008   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
20/2/2008   Verzending naar commissie
20/2/2008   Inschrijving op agenda
20/2/2008   Inleidende uiteenzetting door Christian Dupont,
minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
20/2/2008   Gedachtewisseling
19/3/2008   Inschrijving op agenda
19/3/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Margriet Hermans
19/3/2008   Goedkeuring verslag
vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur
Doc. 4-646/1 4-646/1 (PDF)
19/3/2008   Einde behandeling
16/10/2008   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 20/2/2008, 19/3/2008