S. 4-587 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374bis in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen
Guy Swennen   

echtscheiding
gescheiden persoon
burgerlijk recht
gerechtelijke scheiding
kinderbescherming
kind
omgangsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-587/1 4-587/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2008   Indiening Doc. 4-587/1 4-587/1 (PDF)
6/3/2008   Inoverwegingneming
6/3/2008   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/3/2008   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving