S. 4-583 Dossierfiche K. 52-756

Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (I)
Regering G. Verhofstadt III  

ontbinding van het Parlement
wetsontwerp
wetgevende procedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-756/1 Wetsontwerp 31/1/2008
K. 52-756/2 Amendementen 11/2/2008
K. 52-756/3 Verslag namens de commissie 18/2/2008
K. 52-756/4 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 28/2/2008
K. 52-756/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/2/2008
4-583/1 4-583/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/3/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/1/2008   Indiening Doc. K. 52-756/1
18/2/2008   Aanneming in commissie (zonder wijziging) Doc. K. 52-756/3
28/2/2008   Bespreking
Integraal verslag nr. 23, p. 2-5 + p. 16-17
28/2/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-9/o2)
Integraal verslag nr. 23, p. 17
Doc. K. 52-756/5
28/2/2008   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/2/2008   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/3/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-583/1 4-583/1 (PDF)
18/3/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/3/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2008   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2008   Bekendmaking (30567)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/2/2008
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/3/2008 15 17/3/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 1/3/2008 0 17/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2008 16/6/2008, blz 30567