S. 4-473 Dossierfiche K. 52-282

Wetsontwerp tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties
Regering G. Verhofstadt II  

zelfstandig beroep
beroepservaring
vrij verrichten van diensten
varend en vliegend personeel
beroepskwalificatie
burgerbescherming
verkeersopleiding
makelaar
brandbestrijding
boekhouder
landmeter
privédetective
juridisch adviseur
advocaat
beveiliging en bewaking
paramedisch beroep
recht van vestiging
financieel beroep
erkenning van diploma's
nationale uitvoeringsmaatregel
erkenning van getuigschriften van vakbekwaamheid
octrooi
beginsel van wederzijdse erkenning

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-282/1 Wetsontwerp 26/10/2007
K. 52-282/2 Amendementen 16/11/2007
K. 52-282/3 Verslag namens de commissie 22/11/2007
K. 52-282/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2007
K. 52-282/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2007
4-473/1 4-473/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 15/1/2008
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2007   Indiening Doc. K. 52-282/1
22/11/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-282/3
13/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 9, p. 3-4
13/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 10, p. 8
Doc. K. 52-282/5
13/12/2007   Aanneming na amendering door commissie
22/11/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/2 4-82/2 (PDF)
22/11/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/2 4-82/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/1/2008   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-473/1 4-473/1 (PDF)
15/1/2008   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/1/2008   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/2008   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2008   Bekendmaking (17886-17925)
9/4/2008   Erratum (19158)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/12/2007 15 14/1/2008
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 15/12/2007 0 14/1/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2008 2/4/2008, blz 17886-17925
Errata
Op 9/4/2008, blz 19158