S. 4-408 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen
Guy Swennen   

uitzetting uit een woning
huurovereenkomst
OCMW
rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-408/1 4-408/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2007   Indiening
Herindiening 3-1268/1.
Doc. 4-408/1 4-408/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving