S. 4-357 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht
Guy Swennen   

tuchtprocedure
plichten van de ambtenaar
beroepsdeontologie
rechter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-357/1 4-357/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-2186/1.
Doc. 4-357/1 4-357/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving