S. 4-356 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel teneinde de kosten verbonden aan de echtscheiding door onderlinge toestemming gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar te maken
Guy Swennen   

belasting van natuurlijke personen
echtscheiding
gerechtskosten
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-356/1 4-356/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2007   Indiening
Herindiening Kamer 51-1591/1.
Doc. 4-356/1 4-356/1 (PDF)
29/11/2007   Inoverwegingneming
29/11/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/2007   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving