S. 4-330 Dossierfiche K. 52-1190

Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank
Marie-Hélène Crombé-Berton    François Roelants du Vivier   

strafrecht
strafsanctie
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
seksueel misdrijf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-330/1 4-330/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/10/2007
4-330/2 4-330/2 (PDF) Amendementen 29/1/2008
4-330/3 4-330/3 (PDF) Amendementen 11/3/2008
4-330/4 4-330/4 (PDF) Amendementen 16/4/2008
4-330/5 4-330/5 (PDF) Amendementen 23/4/2008
4-330/6 4-330/6 (PDF) Amendementen 7/5/2008
4-330/7 4-330/7 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/2008
4-330/8 4-330/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/5/2008
4-330/9 4-330/9 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 22/5/2008
K. 52-1190/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/5/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/10/2007   Indiening
Herindiening 3-848/1.
Doc. 4-330/1 4-330/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
15/5/2008   Inschrijving op agenda
22/5/2008   Algemene bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
22/5/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+30/-15/o0) Hand. 4-30 Hand. 4-30 (PDF)
Doc. 4-330/9 4-330/9 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/10/2007   Verzending naar commissie
23/1/2008   Inschrijving op agenda
23/1/2008   Niet behandeld
29/1/2008   Inschrijving op agenda
29/1/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
29/1/2008   Bespreking
12/2/2008   Inschrijving op agenda
12/2/2008   Bespreking
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Bespreking
9/4/2008   Inschrijving op agenda
9/4/2008   Niet behandeld
16/4/2008   Inschrijving op agenda
16/4/2008   Bespreking
6/5/2008   Inschrijving op agenda
6/5/2008   Bespreking
7/5/2008   Inschrijving op agenda
7/5/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+7/-3/o0)
7/5/2008   Aanneming na amendering
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 4-330/7 4-330/7 (PDF)
21/5/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-330/8 4-330/8 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/5/2008   Overzending Doc. K. 52-1190/1
7/5/2010   Einde behandeling
13/5/2009   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Doc. 4-82/15 4-82/15 (PDF)
14/1/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Doc. 4-82/25 4-82/25 (PDF)
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/5/2008
Commissie: Justitie
Geamendeerd 29/1/2008, 12/2/2008, 11/3/2008, 16/4/2008, 6/5/2008, 7/5/2008, 21/5/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 60 16/10/2008
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn
Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 280 13/7/2009
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + termijn tussen beslissingen POC + 60 nieuwe termijn + termijn tussen beslissingen POC + 60
Onderzoekstermijn (K1) 23/5/2008 413 24/3/2010