S. 4-310 Dossierfiche K. 52-29

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen
Jacqueline Galant   François Bellot   Denis Ducarme   Marie-Christine Marghem   Philippe Collard   Daniel Bacquelaine   Corinne De Permentier  

wapenhandel
persoonlijk wapen
verboden wapen
administratieve formaliteit
handvuurwapens

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-29/1 Wetsvoorstel 12/7/2007
K. 52-29/2 Amendementen 3/10/2007
K. 52-29/3 Verslag namens de commissie 12/10/2007
K. 52-29/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/10/2007
K. 52-29/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/10/2007
4-310/1 4-310/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 22/10/2007
4-310/2 4-310/2 (PDF) Amendementen 23/10/2007
4-310/3 4-310/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/10/2007
4-310/4 4-310/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 25/10/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/7/2007   Indiening Doc. K. 52-29/1
12/7/2007   Inoverwegingneming
12/7/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 3, p. 19-28
12/10/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-29/3
18/10/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 5, p. 30-40
18/10/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+116/-10/o11)
Integraal verslag nr. 5, p. 66
Doc. K. 52-29/5
18/10/2007   Aanneming na amendering door commissie
18/10/2007   Inschrijving op agenda
19/10/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-310/1 4-310/1 (PDF)
22/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
25/10/2007   Algemene bespreking Hand. 4-5 Hand. 4-5 (PDF)
25/10/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-8/o17) Hand. 4-5 Hand. 4-5 (PDF)
Doc. 4-310/4 4-310/4 (PDF)
25/10/2007   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Justitie
22/10/2007   Verzending naar commissie
23/10/2007   Inschrijving op agenda
23/10/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
23/10/2007   Bespreking
23/10/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-1/o4)
23/10/2007   Aanneming zonder amendering
23/10/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-310/3 4-310/3 (PDF)
25/10/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/10/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/11/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (65914-65915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/10/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 25/10/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 23/10/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/10/2007 15 5/11/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2007 60 21/12/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/11/2007 31/12/2007, blz 65914-65915