S. 4-1740 Dossierfiche K. 52-2475

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 308, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Regering Y. Leterme II  

administratieve formaliteit
belastingaangifte
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2475/1 Wetsontwerp 10/3/2010
K. 52-2475/2 Verslag namens de commissie 25/3/2010
K. 52-2475/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2010
4-1740/1 4-1740/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 24/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2475/1
25/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2475/2
1/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 150, p. 42-43
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o1)
Integraal verslag nr. 150, p. 55
Doc. K. 52-2475/3
1/4/2010   Aanneming zonder amendering
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
25/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/29 4-82/29 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
24/4/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1740/1 4-1740/1 (PDF)
24/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/2010   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2010   Bekendmaking (25954)
28/5/2010   Erratum (32373)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/4/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/4/2010 5 23/4/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/4/2010 0 23/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/2010 11/5/2010, blz 25954
Errata
Op 28/5/2010, blz 32373