S. 4-1739 Dossierfiche K. 52-1517

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek wat de procedure inzake echtscheiding betreft
Katharina Schryvers   Raf Terwingen   Servais Verherstraeten  

echtscheiding
rechtsmiddel
burgerlijke rechtsvordering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1517/1 Wetsvoorstel 24/10/2008
K. 52-1517/2 Amendementen 25/3/2009
K. 52-1517/3 Amendementen 1/4/2009
K. 52-1517/4 Amendementen 10/6/2009
K. 52-1517/5 Amendementen 20/1/2010
K. 52-1517/6 Verslag namens de commissie 26/3/2010
K. 52-1517/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/3/2010
K. 52-1517/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/2010
4-1739/1 4-1739/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/5/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2008   Indiening Doc. K. 52-1517/1
13/11/2008   Inoverwegingneming
26/3/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1517/6
1/4/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 150, p. 40-42
1/4/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o12)
Integraal verslag nr. 150, p. 55
Doc. K. 52-1517/8
1/4/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/4/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/5/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1739/1 4-1739/1 (PDF)
4/5/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/5/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2010   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2010   Bekendmaking (38336-38337)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/4/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/4/2010 15 3/5/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/4/2010 0 3/5/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2010 21/6/2010, blz 38336-38337