S. 4-1731 Dossierfiche K. 52-2459

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen wat het verder stimuleren van computerbezit betreft
Roland Defreyne   Josy Arens   Roel Deseyn   Jacqueline Galant   Sofie Staelraeve   Eric Thiébaut  

gegevensverwerkende installatie
internet
digitale kloof
belasting van natuurlijke personen
privé-gebruik computer
fiscale stimulans
belastingaftrek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2459/1 Wetsvoorstel 4/3/2010
K. 52-2459/2 Verslag namens de commissie 22/3/2010
K. 52-2459/3 Tekst verbeterd door de commissie 22/3/2010
K. 52-2459/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1731/1 4-1731/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 27/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
4/3/2010   Indiening Doc. K. 52-2459/1
4/3/2010   Inoverwegingneming
4/3/2010   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 144, p. 67
22/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2459/2
25/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 149, p. 55-58
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o1)
Integraal verslag nr. 149, p. 73-74
Doc. K. 52-2459/4
25/3/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/4/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1731/1 4-1731/1 (PDF)
27/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2010   Bekendmaking (25953)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 15 26/4/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/3/2010 0 26/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/4/2010 11/5/2010, blz 25953