S. 4-1723 Dossierfiche K. 52-2432

Wetsontwerp tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel
Regering Y. Leterme II  

militaire rechtspraak
werkloosheidsverzekering
Koninklijke Militaire School
krijgsrecht
pensioenregeling
overheidsadministratie
loopbaanonderbreking
deeltijdarbeid
aanvullende uitkering
werkverandering
bescherming van moeder en kind
uitkering aan nabestaanden
personeelsbeheer
krijgsmacht
personeelsstatuut
militaire discipline
militair personeel
moederschap
gerechtelijke achterstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2432/1 Wetsontwerp 12/2/2010
K. 52-2432/2 Verslag namens de commissie 18/3/2010
K. 52-2432/3 Tekst verbeterd door de commissie 18/3/2010
K. 52-2432/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/3/2010
4-1723/1 4-1723/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 31/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
12/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2432/1
18/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2432/2
24/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 2-6
25/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 149, p. 60-61
Doc. K. 52-2432/4
25/3/2010   Aanneming zonder amendering
4/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/28 4-82/28 (PDF)
4/3/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/28 4-82/28 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/4/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1723/1 4-1723/1 (PDF)
1/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2010   Bekendmaking (25523-25529)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/3/2010, 25/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/3/2010 5 31/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/3/2010 0 31/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/2010 7/5/2010, blz 25523-25529