S. 4-1719 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming
Alain Courtois   

strafsanctie
bevoegdheidsoverdracht
jeugdcriminaliteit
voltrekking van de straf
verdeling van de bevoegdheden
kinderbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1719/1 4-1719/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 23/3/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/3/2010   Indiening Doc. 4-1719/1 4-1719/1 (PDF)
25/3/2010   Inoverwegingneming
25/3/2010   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
25/3/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd