S. 4-1710 Dossierfiche K. 52-2366

Wetsontwerp tot tijdelijke uitvoering van de regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel
Ingrid Claes   François Bellot   André Flahaut   Hilde Vautmans   Brigitte Wiaux  

statuut van de ambtenaar
vakbond
vakbondsrechten
besluit
ambtenarenvakbond
militair personeel
sociale dialoog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2366/1 Wetsvoorstel 14/1/2010
K. 52-2366/2 Verslag namens de commissie 3/3/2010
K. 52-2366/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/3/2010
4-1710/1 4-1710/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 20/4/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/1/2010   Indiening Doc. K. 52-2366/1
14/1/2010   Inoverwegingneming
14/1/2010   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 136, p. 48
3/3/2010   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2366/2
11/3/2010   Verdaging
Integraal verslag nr. 145
18/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 146, p. 64-74
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-1/o1)
Integraal verslag nr. 146, p. 78
18/3/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/4/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1710/1 4-1710/1 (PDF)
20/4/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2010   Bekendmaking (25504-25522)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/3/2010 15 19/4/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/3/2010 0 19/4/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/2010 7/5/2010, blz 25504-25522