S. 4-1709 Dossierfiche K. 52-2387

Wetsontwerp tot wijziging van de procedure betreffende de collectieve schuldenregeling
Regering Y. Leterme II  

schuldenlast
postdienst
burgerlijke rechtsvordering
arbeidsrechtspraak
griffies en parketten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2387/1 Wetsontwerp 27/1/2010
K. 52-2387/2 Amendementen 9/2/2010
K. 52-2387/3 Amendementen 3/3/2010
K. 52-2387/4 Verslag namens de commissie 15/3/2010
K. 52-2387/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/3/2010
K. 52-2387/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/3/2010
4-1709/1 4-1709/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/1/2010   Indiening Doc. K. 52-2387/1
15/3/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2387/4
18/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 146, p. 46-57 en 76
18/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o12)
Integraal verslag nr. 146, p. 76-77
Doc. K. 52-2387/6
18/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
4/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/26 4-82/26 (PDF)
4/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/26 4-82/26 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1709/1 4-1709/1 (PDF)
25/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
23/4/2010   Bekendmaking (22707-22708)
29/4/2010   Erratum (24255)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/3/2010 5 24/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/3/2010 0 24/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 23/4/2010, blz 22707-22708
Errata
Op 29/4/2010, blz 24255