S. 4-1699 Dossierfiche K. 52-1838

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de machtiging tot burgerlijke partijstelling in het kader van de voogdij betreft
Raf Terwingen   Mia De Schamphelaere   Mark Verhaegen   Sonja Becq  

burgerlijk geding
burgerlijk recht
voogdijschap
minderjarigheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1838/1 Wetsvoorstel 20/2/2009
K. 52-1838/2 Addendum 14/1/2010
K. 52-1838/3 Verslag namens de commissie 8/3/2010
K. 52-1838/4 Tekst verbeterd door de commissie 8/3/2010
K. 52-1838/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/2010
4-1699/1 4-1699/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/2/2009   Indiening Doc. K. 52-1838/1
12/3/2009   Inoverwegingneming
8/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1838/3
11/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 33
11/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 145, p. 40
Doc. K. 52-1838/5
11/3/2010   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
12/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1699/1 4-1699/1 (PDF)
30/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/4/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2010   Bekendmaking (25805)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 11/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/3/2010 15 29/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 13/3/2010 0 29/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/4/2010 10/5/2010, blz 25805