S. 4-1693 Dossierfiche K. 52-2386

Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikelen 2 en 3 van de wet van 16 oktober 2009 die machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie
Regering Y. Leterme II  

epidemie
voorkoming van ziekten
bloedtransfusie
gedelegeerde wetgeving
besluit
beroep in de gezondheidszorg
geneesmiddel
infectieziekte
vaccin
vaccinatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2386/1 Wetsontwerp 27/1/2010
K. 52-2386/2 Tekst verbeterd door de commissie 26/2/2010
K. 52-2386/3 Verslag namens de commissie 1/3/2010
K. 52-2386/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2010
4-1693/1 4-1693/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
27/1/2010   Indiening Doc. K. 52-2386/1
1/3/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-2386/3
4/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 63-66
4/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-0/o27)
Integraal verslag nr. 144, p. 70
Doc. K. 52-2386/4
4/3/2010   Aanneming zonder amendering
11/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/27 4-82/27 (PDF)
11/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/27 4-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1693/1 4-1693/1 (PDF)
11/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
29/3/2010   Bekendmaking (19326-19327)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 4/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/3/2010 5 10/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/3/2010 0 10/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/2010 29/3/2010, blz 19326-19327