S. 4-1691 Dossierfiche K. 52-2240

Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg
Regering H. Van Rompuy I  

civiele aansprakelijkheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
slachtoffer
beroep in de gezondheidszorg
rechten van de zieke
vergoeding
gezondheidsverzorging
medische fout
Fonds voor medische ongevallen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2240/1 Wetsontwerp 12/11/2009
K. 52-2240/2 Amendement 19/1/2010
K. 52-2240/3 Amendementen 4/2/2010
K. 52-2240/4 Amendementen 8/2/2010
K. 52-2240/5 Amendementen 9/2/2010
K. 52-2240/6 Verslag namens de commissie 26/2/2010
K. 52-2240/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2010
K. 52-2240/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2010
4-1691/1 4-1691/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2240/1
26/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2240/6
4/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 39-63
4/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o27)
Integraal verslag nr. 144, p. 69
Doc. K. 52-2240/8
4/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1691/1 4-1691/1 (PDF)
23/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
31/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
2/4/2010   Bekendmaking (19913-19923)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/3/2010 0 22/3/2010
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/3/2010 15 22/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
31/3/2010 2/4/2010, blz 19913-19923