S. 4-1690 Dossierfiche K. 52-2005

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft de verandering van operator
Roel Deseyn   Jef Van den Bergh  

internet
internetadres
provider
elektronische post
handelscontract
bescherming van de consument

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2005/1 Wetsvoorstel 26/5/2009
K. 52-2005/2 Amendement 17/6/2009
K. 52-2005/3 Amendement 24/6/2009
K. 52-2005/4 Amendementen 8/7/2009
K. 52-2005/5 Amendementen 10/2/2010
K. 52-2005/6 Verslag namens de commissie 23/2/2010
K. 52-2005/7 Tekst aangenomen door de commissie 23/2/2010
K. 52-2005/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/3/2010
4-1690/1 4-1690/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 23/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2009   Indiening Doc. K. 52-2005/1
4/6/2009   Inoverwegingneming
23/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2005/6
4/3/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 35-39
4/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 144, p. 68
Doc. K. 52-2005/8
4/3/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
5/3/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1690/1 4-1690/1 (PDF)
23/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
16/6/2010   Bekendmaking (37498-37499)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/3/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 6/3/2010 15 22/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 6/3/2010 0 22/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 16/6/2010, blz 37498-37499