S. 4-1679 Dossierfiche K. 52-2401

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Regering Y. Leterme II  

mobiele telefoon
handelsvergunning
frequentieband
telecommunicatie
transmissienet
telecommunicatieregelgeving
parafiscale heffing
mobiele communicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2401/1 Wetsontwerp 3/2/2010
K. 52-2401/2 Amendementen 10/2/2010
K. 52-2401/3 Verslag namens de commissie 22/2/2010
K. 52-2401/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2010
K. 52-2401/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/2010
4-1679/1 4-1679/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/2/2010   Indiening Doc. K. 52-2401/1
22/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2401/4
25/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 77-80
25/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-0/o20)
Integraal verslag nr. 143, p. 117-118
Hand. 4-113 Hand. 4-113 (PDF)
Doc. K. 52-2401/5
25/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
11/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/27 4-82/27 (PDF)
11/2/2010   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/27 4-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1679/1 4-1679/1 (PDF)
4/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/3/2010   Bekrachtiging en afkondiging
25/3/2010   Bekendmaking (18849-18850)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/2/2010 5 3/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/2010 0 3/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/3/2010 25/3/2010, blz 18849-18850