S. 4-1678 Dossierfiche K. 52-1211

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen wat de betekening en de kennisgeving bij gerechtsbrief betreft
Guido De Padt   Jean-Luc Crucke   Sabien Lahaye - Battheu   Carina Van Tittelboom-Van Cauter   Marie-Christine Marghem   Sonja Becq   Mia De Schamphelaere   Raf Terwingen  

gemeentepolitie
vonnis
postdienst
strafprocedure
gerechtsdeurwaarder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1211/1 Wetsvoorstel 3/6/2008
K. 52-1211/2 Addendum 11/6/2008
K. 52-1211/3 Addendum 23/12/2009
K. 52-1211/4 Amendementen 19/1/2010
K. 52-1211/5 Amendementen 26/1/2010
K. 52-1211/6 Amendementen 28/1/2010
K. 52-1211/7 Amendement 3/2/2010
K. 52-1211/8 Verslag namens de commissie 11/2/2010
K. 52-1211/9 Tekst aangenomen door de commissie 11/2/2010
K. 52-1211/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2010
4-1678/1 4-1678/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 16/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
3/6/2008   Indiening Doc. K. 52-1211/1
12/6/2008   Inoverwegingneming
11/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1211/9
25/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 72-77
25/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 143, p. 117
Doc. K. 52-1211/10
25/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1678/1 4-1678/1 (PDF)
16/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
23/4/2010   Bekendmaking (22704-22707)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/2/2010 15 15/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/2010 0 15/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 23/4/2010, blz 22704-22707