S. 4-1677 Dossierfiche K. 52-2165

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, in verband met de getuigen bij het burgerlijk huwelijk
Valérie Déom  

huwelijk
burgerlijk recht
getuigenverklaring

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2165/1 Wetsvoorstel 17/9/2009
K. 52-2165/2 Amendementen 9/12/2009
K. 52-2165/3 Amendementen 6/1/2010
K. 52-2165/4 Amendementen 26/1/2010
K. 52-2165/5 Verslag namens de commissie 8/2/2010
K. 52-2165/6 Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2010
K. 52-2165/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/2/2010
4-1677/1 4-1677/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 16/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/9/2009   Indiening Doc. K. 52-2165/1
15/10/2009   Inoverwegingneming
8/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-2165/5
25/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 58-63
25/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-32/o0)
Integraal verslag nr. 143, p. 116
Doc. K. 52-2165/7
25/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1677/1 4-1677/1 (PDF)
16/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
18/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
Bekendgemaakt op 21 mei 2010 p. 31396 en op 25 mei 2010 ingetrokken p. 31867
21/6/2010   Bekendmaking (38335)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/2/2010 15 15/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 27/2/2010 0 15/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/4/2010 21/6/2010, blz 38335