S. 4-1664 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek
Marie-HťlŤne Crombť-Berton   

schijnhuwelijk
fraude
nationaliteit
misbruik van vertrouwen
buitenlandse staatsburger
naturalisatie
verblijfsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1664/1 4-1664/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/2/2010   Indiening Doc. 4-1664/1 4-1664/1 (PDF)
25/2/2010   Inoverwegingneming
25/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd