S. 4-1656 Dossierfiche K. 52-2238

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling
Regering H. Van Rompuy I  

regeringsbeleid
verslag over de werkzaamheden
duurzame ontwikkeling
verhouding land-regio

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-2238/1 Wetsontwerp 10/11/2009
K. 52-2238/2 Amendementen 20/1/2010
K. 52-2238/3 Amendementen 28/1/2010
K. 52-2238/4 Verslag namens de commissie 8/2/2010
K. 52-2238/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2010
K. 52-2238/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/2010
4-1656/1 4-1656/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 9/3/2010
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/11/2009   Indiening Doc. K. 52-2238/1
8/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 52-2238/4
11/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 1-17
11/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-0/o44)
Integraal verslag nr. 142, p. 91
Doc. K. 52-2238/6
11/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
12/2/2010   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/3/2010   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 4-1656/1 4-1656/1 (PDF)
9/3/2010   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/3/2010   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/7/2010   Bekrachtiging en afkondiging
14/10/2010   Bekendmaking (61445-61450)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2010 15 8/3/2010
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 22/2/2010 0 8/3/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/7/2010 14/10/2010, blz 61445-61450