S. 4-1654 Dossierfiche K. 52-1645

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek
Carina Van Tittelboom-Van Cauter   Herman De Croo   Guido De Padt   Thierry Giet   Olivier Hamal   Sabien Lahaye - Battheu   Marie-Christine Marghem   Katharina Schryvers  

huwelijk
rechtstoestand
vrijgezel
echtscheiding
natuurlijke persoon
genot van rechten
rechtsbevoegdheid
burgerlijke stand
gescheiden persoon
rechtsmiddel
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
aangenomen kind
gehuwde persoon
afstamming
domicilie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-1645/1 Wetsvoorstel 5/12/2008
K. 52-1645/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/1/2010
K. 52-1645/2 Verslag namens de commissie 20/1/2010
K. 52-1645/4 Amendementen 26/1/2010
K. 52-1645/5 Aanvullend verslag namens de commissie 4/2/2010
K. 52-1645/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/2/2010
4-1654/1 4-1654/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 11/2/2010
K. 52-1645/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/2/2010
4-1654/2 4-1654/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/2/2010
4-1654/3 4-1654/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/3/2010
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2008   Indiening Doc. K. 52-1645/1
8/1/2009   Inoverwegingneming
20/1/2010   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 52-1645/2
21/1/2010   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 137, p. 64
4/2/2010   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 52-1645/5
11/2/2010   Bespreking
Integraal verslag nr. 141, p. 63-65
11/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 142, p. 89-90
Doc. K. 52-1645/7
11/2/2010   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/2/2010   Overzending Doc. 4-1654/1 4-1654/1 (PDF)
11/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
25/2/2010   Inschrijving op agenda
4/3/2010   Algemene bespreking Hand. 4-114 Hand. 4-114 (PDF)
4/3/2010   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-114 Hand. 4-114 (PDF)
11/3/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+65/-0/o0) Hand. 4-115 Hand. 4-115 (PDF)
Doc. 4-1654/3 4-1654/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/2/2010   Verzending naar commissie
23/2/2010   Inschrijving op agenda
23/2/2010   Niet behandeld
24/2/2010   Inschrijving op agenda
24/2/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Yoeri Vastersavendts
24/2/2010   Bespreking
24/2/2010   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/2/2010   Aanneming zonder amendering
24/2/2010   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1654/2 4-1654/2 (PDF)
11/3/2010   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
22/4/2010   Bekrachtiging en afkondiging
18/6/2010   Bekendmaking (38141)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 11/2/2010
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/3/2010, 11/3/2010
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 24/2/2010
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2010 18/6/2010, blz 38141