S. 4-1647 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren
Martine Taelman   

geestelijk gehandicapte
eigendom van goederen
rechtsbevoegdheid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
burgerlijk recht
rechten van de verdediging
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
voogdijschap
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1647/1 4-1647/1 (PDF) Wetsvoorstel 8/2/2010
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/2/2010   Indiening Doc. 4-1647/1 4-1647/1 (PDF)
11/2/2010   Inoverwegingneming
11/2/2010   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
11/2/2010   Verzending naar commissie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd